Praktiskinfo

General information

Røsnæs Rundt er et samarbejde mellem Røsnæs Udvikling og Beboerforening, Spektrum Arkitekter og Kalundborg Kommune.

Følgende landmarks er færdige (Forår 2019): Naturrummet, Kongstrup Klinter, Horsedalen, Kik-ud, Vindekilde, Vågehøj, Spidsen, Maderne og Aktivitetshuset på havnen.

Røsnæs Rundt starter ved Naturrummet, hvor der en lille udstilling om Røsnæs og Røsnæs Rundt Ruten.

Røsnæs Rundt Ruten

Den grønne rute er en 1.5 km lille vandre rute hvor man kommer forbi landmarket “Kongstrup klinter”. Dette er den letteste af alle ruter, hvor der ikke er de store bakker at forcerer.

Den blå rute er en 3 km lang rute, hvor man kommer forbi landmarket “Kongstrup klinter” samt ser noget mere af landskabet. Ved denne rute er der nogen flere bakker og klinter at forcerer end den blå rute.

Den gule rute er “Røsnæs Rundt” ruten på 25 km. Her kommer man forbi alle landmarks og ser den fantastiske natur på Røsnæs. Det er muligt at tage i ruten enkelte bider, da man nok skal forvente at hele turen tager ca. 6-10 timer, da der er mange højdemeter at forcerer.

Find mere information om Røsnæs Rundt i Naturrummet. Detaljeret rute vejledning kan findes på Friluftguiden. Få mere information om ruterne og området i folderen om “Røsnæs Rundt”.

Transport

Bil: Kør mod Røsnæsvej 233, Naturrummet ligger 8 km fra Kalundborg

Bus: Bus 553 afgår fra Kalundborg station mod Bjørnstrup. Der er busstopsted ca 100 m fra Naturrummet.

Cykel: Man kan cykle fra Kalundborg langs vandet af Kystvejen, Klintedalsvej og videre ud af Røsnæsvej, hvor der fin cykelsti det meste af vejen.

Toiletfaciliteter

Der er toilet ved Naturrummet, Kirken i Ulstrup, Sønderstrand, Naturskolen, Fyret og Aktivitetshuset.

Badning

Man kan bade ved strandene langs hele turen. Dog skal man huske at strandene er meget stenede det meste af vejen. Der er badebro ved Ulstrup Sønderstrand hvor der ligger en badeponton ca. 25 m fra badebroen, der kan svømmes ud til. Ved aktivitetshuset er Kalundborgs fineste sandstrand, som er meget velegnet til mindre børn. Endeligt kan der bades ude ved aktivitetshuset.

Indkøb

Brugsen i Ulstrup har et meget fint udvalg, så der er ingen grund til at provianterer i Kalundborg (samtidigt støtter i vores brugs:-)), derudover kan der købes vin ved Dyrhøj Vingaard samt Barfod vin.

Overnatning

Der er shelter ved Naturrummet, Ulstrup og Spidsen. Derudover er der bed and breakfast i Kongstrup (Kongsgård bed & breakfast), camping ved Elverdam Camping og endeligt er der Hotel ca 3 km fra Naturrummet (Strandhotel Røsnæs).

Kørestole og barnevogne

Det meste af Røsnæs Rundt ruten foregår af mindre stier der ikke er egnet til kørestole og barnevogne.

Yderligere information

Du kan download app’en ‘Røsnæs Rundt’ i App Store inden besøget, så har du fortællinger om hvert landmark lige ved hånden. Røsnæs Rundt app’en guider dig via 13 landmarks rundt på Røsnæs. På ruten vil du opleve fantastisk natur, få fortalt spændende historier og blive introduceret til aktiviteter både til vands og til lands.

God tur.

Adresse:

Naturrummet
Røsnæsvej 233
4400 Kalundborg

 

Få kørevejledning her