Plante- og dyrelivPå røsnæs

Røsnæs har et rigt og sjældent plante- og dyreliv. Her kan I læse lidt om, hvilke planter og blomster I kan se, og hvilke små og store dyr I kan være heldige at møde på jeres tur.

De sydvendte skrænter

På de tørre, solbeskinnede sydvendte skrænter, f.eks. ved Horsedalen findes spændende planter og blomster med arter, der ellers er karakteristiske for lidt mere sydlige himmelstrøg. I kan blandt andet finde den farvestrålende ranunkel, den gule kællingetand, den karakteristiske nikkende kobjælde, den fine hvide hjorterod, den sjove lille knopnellike, den smukke soløje og den fine knoldet mjødurt.

Ude på et overdrev

På Røsnæs er der bevaret en del overdrev. Før landboreformerne omkring år 1800 var store dele af Danmark dækket af overdrev. Typisk var de svære at dyrke, fordi de lå i tørre egne, på skråninger og magre jorde. Netop de overdrev er sjældne nu om dage, men findes på Røsnæs.
Overdrevets blomster har overlevet siden urtiden. De lever og trives på Røsnæs’ jord, der aldrig er blevet pløjet, og hvor græssende husdyr har holdt græsset nede, og krat og buske i skak.

På de sydlige overdrev, kan I se dunet vejbred, hulkravet kodriver, stenbræk og engelskgræs.

På bakketoppene er der steppevegetation som glat rottehale, timian, gul evighedsblomst og markbynke.

Fugle

Røsnæs er et paradis for ornitologer og andre der er interesserede i fugle. Her er både ynglefugle og trækfugle. Fra april til juni yngler bl.a. musvit, blåmejse, bogfinke, stær, sangdrossel og svale.

Rørhøg, blishøne, gråand, knopsvane, tornsanger, nattergal, solsort og dompap yngler en lidt længere periode, nemlig fra april – august.

Særligt forår og efterår kan I se store flokke af trækfugle lette og lande, bl.a. musvåge, tårnfalk, svaler, bogfinke, karmindompap, edderfugl og spurvehøg.

Især Vågehøj er et oplagt sted at se på fugle fra. Men også ved Spidsen, Vindekilde og Maderne, er der masser af fugle at spejde efter.

Fisk

Røsnæs er et fantastisk sted at snorkle, dykke og fiske. I kan fange havørred hele året rundt. Fra april/maj – afhængig af hvordan vinteren har været, kan I fange hornfisk og i juli og august kan I fange makrel. Midt på sommeren, når havoverfladen er stille, kan I se multen, som er en yderst legesyg fisk, lege tagfat i overfladen.

Alle disse fisk kan I bl.a. fange ved Spidsen.

Pattedyr

På Røsnæs er der både ræve, harer, grævlinger, rådyr, rødmus, halsbåndsmus, muldvarpe og spidsmus. Men I skal have tålmodighed og lede længe, hvis I vil se dem, for de er sky og holder sig helst for sig selv.

I hele farvandet rundt om Røsnæs lever marsvinene, hele året rundt. De dage hvor havet er roligt, kan I nemt være heldige at se dem. Der er også set sæler flere steder på Røsnæs, det er dog sjældnere. Et oplagt sted at spejde efter marsvin og sæler, er ved Spidsen.

Fransk Bredpande

Røsnæs har et ret særligt planteliv, som betyder at den meget sjældne sommerfugl med det skønne navn Fransk bredpande, trives her. Sommerfuglen er en af de sjældneste dagsommerfugle i Danmark. Fransk Bredpande kan være lidt svær at få øje på, da den er en lille og grå flyver, som nemt falder i med baggrunden. De flyver hurtig 5 til 10 cm over jorden med et vingefang på 21 – 26 mm. Hunnen er lidt større end hannen.

Sommerfuglen lægger sine æg på bladundersiden af især knoldet mjødurt og soløje, og højst en centimeter over jordoverfalden. Når den bliver skræmt eller går til ro for natten, søger den op i slåenkrat og gemmer sig.

Flyvetiden er fra sidst i april til først i juni og igen fra midt i juli til sidst i august. For nyligt er de også blevet set fra midt i september til først i oktober.

De kan bl.a. ses ved Kik-ud.

Oplev blandt andet:

Blomster og planter:
Bl.a. nikkende kobjælde, knopnellike, soløje, knoldet mjødurt, glat rottehale, timian og gul evighedsblomst.

Fugle:
Bl.a. musvit, blåmejse, bogfinke, svale, rørhøg, blishøne, gråand, knopsvane og nattergal.

Fisk:
Bl.a. havørred, hornfisk, makrel og multe.

Pattedyr:
Bl.a. ræve, rådyr, marsvin og sæler

Krybdyr:
Bl.a. Fugleedderkop, hugorme, snoge og markfirben.

Fransk bredpande

Klokkefrøer

Andre landmarks

De 13 landmarks

Krigshistorier