Krigshistorierfra Røsnæs

Røsnæs har historisk set haft en afgørende militær betydning, pga. halvøens placering. Røsnæs ligger som Sjællands vestligste forpost og stikker ud i Storebælt, som altid har været en trafikeret søvej. Helt tilbage i Vikingetiden har Røsnæs fungeret som læsted og nødhavn, når man krydsede Storebælt mod Samsø, Jylland eller Fyn. Fra Vågehøj holdt man udkig efter krigeriske naboer og invaderende vendere fra Nordtyskland. Særligt har dog både 2. Verdenskrig og Den Kolde Krig efterladt sig seværdige levn og minder.

2. verdenskrig

Under 2. Verdenskrig besatte tyske styrker Røsnæs fra 1940-45. De byggede en udkigspost ude foran fyret på Spidsen og en radarstation på Vågehøj, så mandskabet kunne overvåge skibstrafikken i Storebælt. Efter befrielsen anlagde det danske forsvar en ny radarbunker i Vågehøj og fortsatte tyskernes udkigspost ved kysten.
Den danskbyggede bunker blev holdt så hemmelig, at da stationen åbnede i 1952 troede de første danske soldater dernede, at det var en tyskerbunker, de havde overtaget. Den tyske besættelsesmagt anlagde over 30 mindre bunkeranlæg og en kraftig kanonstilling nordøst for Røsnæsgården, langs det der i dag er kendt som Fæstningsvejen. Bunkersystemerne blev dækket til efter krigen og ligger derfor stadig under et tyndt jordlag, som små høje i landskabet.

Den Kolde Krig

Efter 2. Verdenskrig fortsatte man med at overvåge fra udkigsposten. For nu var fjenden Sovjetunionen, og for Sovjetunionen var Storebælt adgangsvejen til resten af verden.

Danmark og NATO fulgte Warszawa-pagtens skibe nøje. Alle mistænkelige spionfartøjer og krigsskibe blev registreret på Røsnæs og vidererapporteret til Forsvarets Efterretningstjeneste. Det bedst kendte eksempel er fra 1962, da sovjetiske skibe sejlede gennem Storebælt med krigsmateriel til Cuba. De havde bl.a. atomsprænghoveder med i lasten. Da skibene kom forbi Røsnæs, kendte mandskabet i kystudkigsposten allerede til skibenes rute, fordi danske observatører havde fulgt de pågældende skibe på deres vej gennem de danske farvande.

Det var imidlertid ikke kun Danmark og Nato, der overvågede de danske farvande. 30-40 gange om året sejlede sovjetiske skibe rundt om Sjælland for at fotografere og spionere danske kyster, skibe og civile og militære anlæg.

Læs historisk beretning om Refnæsgården og området – ved Carl Lawaetz Gabe.

Andre landmarks

De 13 landmarks

Om Røsnæs